System Monitorowania Pozycji - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Codebite Łukasz Mazur z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 129/16 (zwanym dalej: Codebite) danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Codebite poprzez Serwis Stat4Seo.pl. Informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO), jest Codebite Łukasz Mazur z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marymonckiej 129/16, 01-410 Warszawa, o numerze NIP 527-261-14-76.

2. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe klientów i osób korzystających z witryny Stat4Seo.pl, które są podawane i pozostawiane przez klientów w ramach korzystania z usług Stat4Seo.pl.

Są to dane niezbędne do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem witryny Stat4Seo.pl, w tym niezbędne do komunikacji z zamawiającym oraz obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP, dane adresowe i do korespondencji, adres e-mail, adres IP, a także przetwarzamy dane, które odwiedzający lub klient pozostawia w ramach poruszania się po naszej witrynie, czyli te, które są pozostawiane w tzw. plikach cookies.

3. Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Dane osobowe klientów Codebite są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z wytycznymi odpowiednich urzędów i zgodnie z branżowymi standardami.

4. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Lp.
Rodzaj i cele przetwarzanie danych:
Podstawy prawne:
Okres przetwarzania:
1
Realizacja zamówień Użytkownika lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (w szczególności odpowiedzi na wszelkie zapytania)

[imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP, dane adresowe i do korespondencji, adres e-mail, adres IP]
art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
2
Statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług świadczonych przez Codebite)

[adres IP]
 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3
Dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług

[adres IP]
 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Pozostałe rodzaje danych osobowych przetwarzane są wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody w celach wyraźnie określonych w treści tej zgody.

5. Komu możemy przekazać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym partnerom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Codebite przy czym, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Codebite i wyłącznie zgodnie z wytycznymi Codebite i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Codebite. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych (np. Google, Facebook), operatorzy płatności (np. PAYU), dostawcy usług doradczych, prawnych, księgowych lub audytowych. Dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

6. Jakie uprawnienia przysługują osobie, które dane osobowe przetwarzamy

Osoba, które dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba taka ma również – w przypadkach opisanych w RODO – do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Zmiana polityki prywatności

Codebite zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Codebite może, a czasem będzie musiało, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie sklepu Codebite i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, dokonujących zakupu i wyrażających na zgodę na nową treść. Codebite przechowuje historię zmian Polityki Prywatności w celu przetwarzania  danych zgodnie z Polityką Prywatności, na którą klient wyraził zgodę w danym momencie w historii.

8. Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod dedykowanym adresem email: prywatnosc@stat4seo.pl.